Author Archives: admin

 • 0

 • 0

Komunikat

Z głęboki żalem zawiadamiamy, że w dn. 20 marca 2020r. zmarł bryg. w st. spocz. Jakub Grabarczyk wieloletni Komendant Zawodowej Straży Pożarnej w Kutnie ( 1980-1991).
Absolwent Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie (inż. poż.). Zawodową służbę w ochronie p.poż w Kutnie rozpoczął 16.10.1971r. na stanowisku oficera ds. zapobiegania pożarom.
bryg. w st. spocz. Jakub Grabarczyk był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. W straży pożarnej pełnił służbę przez 25 lat (1967-1991).


 • 0

Apel strażaków

Tags : 

Prosimy, aby przed strażakami nie ukrywać faktu pobytu w miejscach, gdzie występował koronawirus, a także faktu, że ktoś przebywa na kwarantannie z powodu podejrzenia zarażenia koronawirusem.

Dyżurny odbierający telefoniczną prośbę o pomoc skierowaną do strażaków zawsze o to zapyta. Ukrywanie tego faktu może doprowadzić do sytuacji, w której udzielający pomocy strażacy zostaną, zgodnie z procedurami wyłączeni z działań ratowniczo-gaśniczych, w celu przebadania lub objęcia ich 14-dniową kwarantanną.

W większości przypadków, w trakcie naszych interwencji udzielamy także pomocy przedmedycznej. Informacja o możliwości kontaktu z koronawirusem umożliwi strażakom jeszcze lepsze zabezpieczenie się w czasie niesienia pomocy, a po powrocie do jednostek będziemy wiedzieli, że musimy np. zdezynfekować sprzęt, którego używaliśmy w trakcie interwencji.

Jednocześnie zapewniamy, że nigdy udzielenia pomocy nie odmówimy. Apelujemy o rozsądek i rzetelność w informowaniu nas o możliwości kontaktu z koronawirusem. Jeśli tylko będziemy o zagrożeniu wcześniej wiedzieć, to z możliwością ekspozycji na wirusa spokojnie sobie poradzimy, zapewniając bezpieczeństwo osobie poszkodowanej i strażakom.


 • 0

Stop pożarom traw. Kampania społeczna

Tags : 

13 marca 2020 roku rozpoczęliśmy kolejną edycję kampanii społecznej STOP POŻAROM TRAW.

W kampanii bierze udział Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Straż Pożarna, a także Lasy Państwowe.

Rozpoczęcie kampanii przeciwko wypalaniu traw i nieużytków w marcu nie jest przypadkowe. Początek wiosny to czas, w którym gwałtownie wzrasta liczba pożarów suchej trawy.

Kampanię kierujemy do całej społeczności w naszym kraju. Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty.

Pożar w środowisku przyrodniczym niszczy bezpowrotnie habitaty. Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół.

Tylko ciągła edukacja społeczna i budowanie odpowiedzialności jest szansą ochrony przyrodniczego skarbca. Chcemy docierać z naszą kampanią do społeczeństwa i przekonywać, że warto troszczyć się o Ziemię w perspektywie pokoleń, które przyjdą po nas.

W 2019 roku na terenie Polski odnotowaliśmy 55 912 pożarów  traw i nieużytków rolnych co stanowi 36,4 % wszystkich pożarów. Pożary traw i nieużytków objęły powierzchnię 24 151 ha. W wyniku tych pożarów zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia. Do gaszenia pożarów traw i nieużytków strażacy zużyli 183 413 171 litrów wody co stanowi pojemność 49 basenów olimpijskich. Średni czas działań gaśniczych przy pożarach traw wyniósł 54 minuty, a strażacy wyjeżdżali do tych pożarów co 9 minut.

Na terenie województwa łódzkiego w 2019  roku odnotowano 3484 pożary trwa i nieużytków. Pożary traw i nieużytków objęły powierzchnię 1 445 ha. W wyniku tych pożarów rannych zostało 7 osób. Średni czas działań gaśniczych przy pożarach traw wyniósł prawie 59 minut. Do gaszenia pożarów traw i nieużytków strażacy zużyli 19 737 m3  wody.

Na terenie powiatu kutnowskiego w 2019 roku odnotowaliśmy 367 pożarów, a pożary traw i nieużytków stanowią 27 % wszystkich pożarów. Pożary te objęły powierzchnię 9,71 ha, a do gaszenia zużyto 190 m3 wody. Średni czas interwencji przy tego typu zdarzeniach to 50 min. Największą liczbę pożarów traw i nieużytków odnotowaliśmy na terenie miasta Kutno (54 pożary). W wyniku tych pożarów nie odnotowaliśmy osób rannych. W działaniach ratowniczo – gaśniczych przy gaszenie pożarów traw i nieużytków zaangażowane było w sumie 133 zastępy w tym: 82 zastępy z JRG PSP Kutno, 35 zastępów OSP w KSRG i 16 zastępów OSP spoza systemu KSRG.

W 2019 roku Państwowa Straż Pożarna w woj. łódzkim odnotowała 835 pożarów lasów, w której to liczbie mieszczą się także pożary lasów nienależących do Lasów Państwowych.

http://stoppozaromtraw.pl/

 

Materiały do pobrania
Prezentacja Stop Pożarom Trawa (*.zip) – spakowane 32 slajdy w formacie *.jpg
Prezentacja Stop Pożarom Traw 2020 (Power Point *.ppt)

 


 • 0

 • 0

III edycja nagrody ANIMUS FORTIS (Mężny Duch)

Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach. W kategorii indywidualnej („Osobiste męstwo”) – osobie, która w roku poprzedzającym przyznanie nagrody wyróżniła się w znaczący sposób w akcji ratowniczej (może to być osoba pełniąca służbę lub zatrudniona w instytucji realizującej zadania ratownicze); w kategorii instytucjonalnej – przedstawicielowi instytucji, która znacząco wpłynęła swoimi działaniami na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie. Laureatami mogą zostać osoby będące funkcjonariuszami lub pracownikami instytucji, które realizują bezpośrednio, bądź współuczestniczą w realizacji szeroko pojętych zadań ratowniczych (np. w wojsku, policji, straży pożarnej, służbie zdrowia, WOPR, TOPR, GOPR).

Kandydatów zgłaszać mogą zarówno osoby, jak i instytucje, w formie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem. Kapituła złożona z 13 członków przyzna statuetkę, będącą miniaturą projektu „Pomnika Sanitariusza”, upamiętniającego medyków poległych w walkach o odzyskanie niepodległości oraz dyplomy honorowe. Nagroda objęta jest patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Dyrektora WIM, tel. 261-817-721, e-mail: mzlotkowska@wim.mil.pl

 

Regulamin konkursu

www.wim.mil.pl/images/Jrybak/20171105Sanitariusz/Sanitariusz_zarzdzenie_nagroda_Animus_Fortis29032017.pdf

Wniosek o nagrodę indywidualną

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_indywidualna.pdf

Wniosek o nagrodę instytucjonalną

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_instytucjonalna.pdf

 

 

Opracowanie: Wydział Prezydialny, Gabinet Komendanta Głównego


 • 0
psp kutno

OGŁOSZENIE WYNIKÓW VI etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta (strażak) – grudzień 2019

Tags : 

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie w dniu 17 grudnia  2019 roku na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną. Do rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowano 7 osób, które stawiły się  i przystąpiły do rozmowy. Rozmowę kwalifikacyjną zaliczyło 7 kandydatów uzyskując pozytywny wynik tj. co najmniej 16 punktów ustalonych na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji.

Poniżej przedstawiamy wykaz kandydatów, którzy zakwalifikowali się do VII etapu postępowania kwalifikacyjnego – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej według uzyskanej liczby punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

 

Lp.

Indywidualny numer identyfikacyjny kandydata Wynik naboru w kolejności według uzyskanych punktów
1. 09499 42,25
2. 02617 38,75
3. 04512 37,50
4. 13504 36,25
5. 07630 35,00
6. 08734 32,25
7. 06959 25,00

 

UWAGA:

Kandydaci (zgodnie z liczbą stanowisk, na które prowadzony jest nabór do służby) według kolejności z listy, otrzymają skierowanie  na badania lekarskie do Łódzkiej Rejonowej Komisji Lekarskiej w Łodzi w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. Skierowania będzie można odbierać ( po kontakcie telefonicznym z kandydatem ) osobiście w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kutnie, ul. 1 Maja 7.


 • 0
psp kutno

OGŁOSZENIE WYNIKÓW V etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta (strażak) – grudzień 2019

Poniżej przedstawiamy listę kandydatów, którzy zakwalifikowali się do VI  etapu kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna:

 

 

Lp.

Indywidualny numer identyfikacyjny kandydata
1. 09499
2. 02617
3. 06959
4. 08734
5. 07630
6. 13504
7. 04512

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się

 

w dniu  17 grudnia 2019 roku o godz. 9.00

na terenie Komendy Powiatowej PSP w Kutnie przy ul. 1 Maja 7

 

VI  ETAP NABORU- ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega w szczególności:

1) autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, motywacje
do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz postawę społeczną;

2) umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi,

3) wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej,

4) szczególne zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

 

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Komisja Kwalifikacyjna przedłoży Komendantowi Powiatowemu PSP w Kutnie do zatwierdzenia listę rankingową kandydatów, po czym niezwłocznie zostanie ona opublikowana na stronie www.kppspkutno.com.pl zakładka „Nabór do PSP”.

 

Kandydat, który zakwalifikuje się do VII etapu postępowania kwalifikacyjnego – otrzyma skierowanie w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP.


 • 0
psp kutno

Ogłoszenie wyników III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta (strażak) – grudzień 2019

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego

na stanowisko stażysta (strażak) w służbie przygotowawczej

stanowisko docelowe – starszy ratownik

 

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, w dniu 3 grudnia 2019 roku, na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie oraz w Aquapark Kutno przeprowadziła ocenę sprawności fizycznej kandydatów, która polegała na:

– sprawdzeniu  lęku wysokości (akrofobia),

– sprawdzeniu umiejętności  pływania.

 

Do próby zakwalifikowano 9 osób, a do oceny sprawdzenia  lęku wysokości (akrofobii) i sprawdzeniu umiejętności pływania przystąpiło 8 osób. Do V etapu przeszło 7 kandydatów – ocena dokumentów.

 

Poniżej przedstawiamy listę kandydatów, którzy zakwalifikowali się do V etapu kwalifikacyjnego – ocena dokumentów:

 

 

Lp.

Indywidualny numer identyfikacyjny kandydata Wynik próby sprawnościowej
1. 09499 Zaliczone
2. 02617 Zaliczone
3. 06959 Zaliczone
4. 08734 Zaliczone
5. 07630 Zaliczone
6. 13504 Zaliczone
7. 04512 Zaliczone

 

V ETAP NABORU- OCENA DOKUMENTÓW

 

Kandydaci, którzy przeszli pozytywnie I-IV etap postępowania kwalifikacyjnego i zostali zakwalifikowani do dalszego etapu naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej w terminie do pięciu dni ( tj. do 10 grudnia 2019 roku ) po opublikowaniu listy winni złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • kserokopię prawa jazdy (obustronna kopia dokumentu),
 • kserokopię książeczki wojskowej z uwidocznionymi danymi osobowymi kandydata i zapisem dotyczącym uregulowanego stosunku do służby wojskowej – przeniesiony do rezerwy (nie dotyczy kobiet),
 • kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności (obustronna kopia dokumentów),
 • zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej.
 • Podpisane oświadczenie, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe – zał. nr 5.

 

 

Lista kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do VI etapu postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna, zostanie zamieszczona łącznie z informacją o dacie i godzinie, po weryfikacji złożonych dokumentów na stronie http://www.kppspkutno.com.pl oraz w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie .


 • 0
psp kutno

Ogłoszenie wyników naboru II etapu na stanowisko stażysta (strażak) – Listopad 2019

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

II etapu postępowania kwalifikacyjnego

na stanowisko stażysta (strażak) w służbie przygotowawczej

stanowisko docelowe – starszy ratownik

 

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, w dniu 28 listopada 2019 roku, na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 im. M. Skłodowskiej-Cure w Kutnie przeprowadziła test, który polegał na ocenie sprawności fizycznej:

 1. Podciąganie się na drążku;
 2. Bieg po kopercie;
 3. Próbę wydolnościową ( BEEP TEST).

 

Do próby zakwalifikowano 27 osób, a do oceny sprawności fizycznej przystąpiło 20 osób.

Poniżej przedstawiamy wykaz kandydatów, którzy zakwalifikowali się do III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego – sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) i sprawdzianu z pływania:

 

 

Lp.

Indywidualny numer identyfikacyjny kandydata Wynik próby sprawnościowej
1. 09499 Zaliczone
2. 02617 Zaliczone
3. 06959 Zaliczone
4. 08734 Zaliczone
5. 07630 Zaliczone
6. 13504 Zaliczone
7. 04512 Zaliczone
8. 12511 Zaliczone

 

UWAGA

Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) odbędzie się

 

w dniu  3 grudnia 2019 roku o godz. 9.00

na terenie Komendy Powiatowej PSP w Kutnie przy ul. 1 Maja 7

 

Sprawdzian z pływania odbędzie się

 

w dniu 3 grudnia 2019 roku o godz. 11.00

w Aquapark  Kutno, ul. Kościuszki 54

Przed przystąpieniem do sprawdzianu, kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. Do sprawdzianu leku wysokości (akrofobia) kandydat przystępuje w obuwiu i ubraniu sportowym. Do sprawdzianu z pływania kandydat przystępuje w stroju kąpielowym (obowiązkowo klapki).

 

Uwaga

Osoby, które nie stawią się w wyznaczonym terminie, nie okażą się dokumentem tożsamości ze zdjęciem zostaną wyeliminowane z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Opis sprawdzianów:

Sprawdzian z braku lęku wysokości (akrofobia) uznaje się za zaliczony jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75° i zszedł z niej.

Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.

Sprawdzian braku lęku wysokości oraz sprawdzian z pływania ocenia się dychotomicznie „zaliczony/niezaliczony”.

 

Kandydat, który nie uzyska pozytywnego wyniku, z któregokolwiek sprawdzianu nie przystępuje do następnej konkurencji i zostaje wyeliminowany z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Lista kandydatów, którzy zaliczyli sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) i sprawdzian z pływania zostanie zamieszczona na stronie http://www.kppspkutno.com.pl oraz w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie w dniu 3 grudnia 2019 roku wraz z podaniem terminu V etapu postępowania kwalifikacyjnego – oceny dokumentów i miejsca przeprowadzenia VI etapu postępowania kwalifikacyjnego – rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Pliki do pobrania:

II etap ogłoszenie wyników – próba sprawnościowa.pdf


Bądź w temacie i zapisz się do naszego newslettera

Zamów nasz informator i dołącz do subskrybentów.

* więcej na ten temat