Kategoria: Aktualności OSP

 • 0

 • 0

 • 0

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych – OSPP/5/20/2019/

Tags : 

Komenda Powiatowa PSP w Kutnie przystępuje do realizacji szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu kutnowskiego, w terminie od 01.06.2019r. do 14.07.2019r.
(z możliwością pobrania – szczegółowy harmonogram realizacji zajęć dydaktycznych).
Kandydat na szkolenie powinien posiadać:
– skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń (…)”
– wiek ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat.

Poniżej zamieszczamy listę miejsc przewidzianych do szkolenia dla poszczególnych OSP z terenu powiatu. Przydział miejsc: OSPP/5/20/2019/ z możliwością pobrania.

UWAGA !!!

W związku z dużą liczbą zgłoszeń na szkolenie podstawowe strażaków OSP,
Komenda Powiatowa PSP w Kutnie planuje przeprowadzenie w IV kwartale 2019r. dodatkowe szkolenie wg. załączonej poniżej liczby miejsc dla poszczególnych JOP.
Przydział miejsc: OSPP/2019/ z możliwością pobrania.

Dodatkowe informacje o szkoleniu można uzyskać pod nr telefonu 24-251-00-66.


 • 0

Test w komorze dymowej dla członków OSP – szkolenie podstawowe OSPP5/2017/14

Tags : 

operacyjnaKomenda Powiatowa PSP w Kutnie informuje o zmianie terminu zajęć z tematu „Sprzęt ochrony dróg oddechowych” w ramach realizowanego szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych OSPP5/2017/14:

UWAGA !!!

 • 16.03.2017r. czwartek (od godz. 10:00 do godz. 11:30) odbędą się zajęcia praktyczne w siedzibie Komendy. Zmiana harmonogramu szkolenia wynika
  z przygotowania członków OSP biorących udział w szkoleniu podstawowym
  w teście w komorze dymowej, który odbędzie się 16.03.2017r. godz. 14:00
  – rozpoczęcie testu,
 • miejsce testu: Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi
  z siedzibą w Sieradzu, ul. T. Grzesika i R. Piwnika 1, 98-200 Sieradz,
 • Regulamin testów w komorze dymowej dla członków OSP
  – do zapoznania.

Warunkiem dopuszczenia do testów w komorze dymowej jest:

a) zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu,
b) posiadanie ważnego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość ćwiczącego (dowód osobisty/prawo jazdy),
c) zaliczenie testu praktycznego z umiejętności obsługi środków ochrony układu oddechowego,
d) posiadanie zestawu środków ochrony indywidualnej:

 • ubranie specjalne,
 • rękawice specjalne,
 • kominiarka,
 • buty strażackie (specjalne),
 • hełm strażacki.

KAŻDA OSOBA SKIEROWANA NA SZKOLENIE POWINNA POSIADAĆ WŁASNE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

ZABRANIA SIĘ PRZYSTĘPOWANIA DO TESTÓW PO SPOŻYCIU ALKOHOLU I/LUB ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH ORAZ OSOBOM Z RANAMI OTWARTYMI, A TAKŻE
Z ZEWNĘTRZNYMI OZNAKAMI CHORÓB SKÓRY.

Dodatkowe informacje o szkoleniu można uzyskać pod nr tel. 024-251-00-66
oraz w dniu 16.03.2017r. od instruktora prowadzącego zajęcia.


 • 0

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych – OSPP14/2017/

Tags : 

operacyjnaKomenda Powiatowa PSP w Kutnie przystępuje do realizacji szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych
z terenu powiatu kutnowskiego, w terminie od 04.03.2017r. do 09.04.2017r.
(z możliwością pobraniaszczegółowy harmonogram realizacji zajęć dydaktycznych).
Kandydat na szkolenie powinien posiadać:
–  skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń (…)”
– wiek ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat. Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać na druku karty zgłoszenia, którą prosimy przesłać
na adres Komendy Powiatowej PSP w Kutnie, w terminie do 3 marca br. Dodatkowe informacje o szkoleniu można uzyskać pod nr telefonu 024-251-00-66.

 • 0

Szkolenie OSP

osp-logoKomenda Powiatowa PSP w Kutnie przekazuje zainteresowanym członkom OSP biorącym udział
w szkoleniach materiał pomocniczy dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej CNBOP im. J. Tuliszkowskiego, 05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213, z możliwością pobrania. http://www.cnbop.pl/pl/wydawnictwa/podreczniki