SPRAWOZDANIE KSRG – dotacja celowa z budżetu państwa na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP włączonych do KSRG