II etap ogłoszenie wyników naboru – próba sprawnościowa