II etapu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie naboru na stanowisko specjalista ds. kad