List sekretarza stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego do druhen i druhów ochotniczych straży pożarnych w sprawie dodatkowych środków przeznaczonych na realizację zadań OSP

  • 0

  • 0

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych – OSPP/5/20/2019/

Tags : 

Komenda Powiatowa PSP w Kutnie przystępuje do realizacji szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu kutnowskiego, w terminie od 01.06.2019r. do 14.07.2019r.
(z możliwością pobrania – szczegółowy harmonogram realizacji zajęć dydaktycznych).
Kandydat na szkolenie powinien posiadać:
– skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń (…)”
– wiek ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat.

Poniżej zamieszczamy listę miejsc przewidzianych do szkolenia dla poszczególnych OSP z terenu powiatu. Przydział miejsc: OSPP/5/20/2019/ z możliwością pobrania.

UWAGA !!!

W związku z dużą liczbą zgłoszeń na szkolenie podstawowe strażaków OSP,
Komenda Powiatowa PSP w Kutnie planuje przeprowadzenie w IV kwartale 2019r. dodatkowe szkolenie wg. załączonej poniżej liczby miejsc dla poszczególnych JOP.
Przydział miejsc: OSPP/2019/ z możliwością pobrania.

Dodatkowe informacje o szkoleniu można uzyskać pod nr telefonu 24-251-00-66.


  • 0
dzień strażaka Kutno 2019

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka – Kutno 2019

Tags : 

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się projekcją okolicznościowego filmu, poświęconego historii kutnowskiej straży pożarnej. Film został wyświetlony w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie.

Następnie JE ks. Biskup Andrzej Franciszek Dziuba odprawił mszę św. w kościele pw. św. Wawrzyńca w Kutnie, w intencji strażaków województwa łódzkiego.

Po Eucharystii na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się uroczysty apel, który rozpoczął się podniesieniem flagi państwowej, odegraniem hymnu państwowego oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Główny elementem uroczystości było nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Kutnie. Następnie wręczono odznaczenia, awanse na wyższe stopnie służbowe, dyplomy: Komendanta Głównego PSP oraz Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, nagrody: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego PSP oraz Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

 

FOTORELACJA


  • 0

  • 0
psp kutno

  • 0

  • 0
psp kutno

  • 0

  • 0
psp kutno

  • 0
psp kutno