Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie organizuje szkolenie podstawowe zgodnie z „Systemem szkolenia członków OSP”

  • 0

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie organizuje szkolenie podstawowe zgodnie z „Systemem szkolenia członków OSP”

W odpowiedzi na duże zainteresowanie dot. szkoleń skierowanych dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z terenu powiatu kutnowskiego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie organizuje szkolenie podstawowe metodą e-learningową przy wykorzystaniu platformy edukacyjnej (www.platforma.wint.pl) zgodnie z „Systemem szkolenia członków OSP (…)”. Szkolenie w zakresie praktycznym odbędzie się w terminie od 30 maja do 27 czerwca 2015r.

Ponadto informujemy iż każdy strażak OSP zainteresowany udziałem w powyższym szkoleniu musi w dniu  25 maja br. o godzinie 15:00 w siedzibie Komendy przystąpić do egzaminu teoretycznego potwierdzającego wiedzę zdobytą na kursie internetowym.

Zgłoszenia imienne (KARTA SKIEROWANIA) z kompletem dokumentacji należy dostarczyć do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Kutnie w terminie do 29 maja br. Obowiązujmy wzór karty skierowania można pobrać ze strony internetowej Komendy