Komenda Powiatowa PSP w Kutnie ogłasza konkurs prewencyjny w ramach kontynuacji akcji „Bezpieczny dom”.

  • 0

Komenda Powiatowa PSP w Kutnie ogłasza konkurs prewencyjny w ramach kontynuacji akcji „Bezpieczny dom”.

Tags : 

Komenda Powiatowa PSP w Kutnie ogłasza konkurs prewencyjny w ramach kontynuacji akcji „Bezpieczny dom”.

Konkurs polega na nieodpłatnym przekazaniu czujki dymu właścicielom lub użytkownikom budynków mieszkalnych.

Warunkiem otrzymania czujki dymu jest złożenie zgłoszenia w Sekretariacie KP PSP w Kutnie
ul. 1-go Maja 7, 99-300 Kutno lub elektronicznie na email kppsp03@straz.lodz.pl

Zgłoszenie powyższe powinno zawierać następujące elementy:

– dane kontaktowe – imię, nazwisko, adres, numer telefonu zgłaszającego

– powód montażu urządzenia – uzasadnienie

– szkic z planowaną lokalizacją czujki dymu

– rodzaj zainstalowanego urządzenia grzewczego (na paliwo stałe, olej, gaz)

– wiek budynku.

Termin składania zgłoszeń 20 grudnia 2014 roku.

Liczba czujek dymu ograniczona (w przypadku dużej ilości zgłoszeń o przekazaniu czujki zadecyduje komisja weryfikacyjna).

Oficer prasowy KPPSP w Kutnie
kpt. Zdzisław Pęgowski

 

Bezpieczeństwo pożarowe w domu

Domowe czujki dymu to prosty sposób na zabezpieczenie domu przed pożarem. W Polsce co roku,
w pożarach domów jednorodzinnych ginie dziesiątki osób. 60-70% przypadków to ofiary zetknięcia
z dymami i toksycznymi produktami spalania, takimi jak tlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór. Pomimo tego, że bezpośrednią przyczyną śmierci są najczęściej silnie trujące produkty spalania
i rozkładu termicznego, ciągle bardzo mało popularne jest wyposażanie domów w czujki dymu.

Urządzenia te wprawdzie nie zapobiegają powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą zaalarmować lokatorów mieszkania, w którym powstał pożar. Umożliwia to w wielu wypadkach szybkie opuszczenie objętego pożarem domu oraz ugaszenie ognia w zarodku co znacznie ogranicza straty.

Źródło: KG