Kontakt

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KUTNIE

99-300 Kutno ul. 1 Maja 7

 

Sekretariat

 

tel. 24 251-00-60

fax. 24 251-00-75

e-mail: kppsp03@straz.lodz.pl

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie

st. bryg. mgr inż. Marek Myszkowski

tel. 24 251-00-61

Marek Myszkowski
 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie

mł. bryg. mgr Marcin Adamiak

tel. 24 251-00-62

adamiak

 

p.o. Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej – Oficer Prasowy

st. kpt. mgr inż. Mariusz Jagodziński

tel. 24 251-00-778

 

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej

 

Naczelnik Wydziału ds. Operacyjno-Szkoleniowych

mł. bryg. mgr inż. Dariusz Lusa

tel. 24 251-00-65

 

Młodszy Specjalista ds. Operacyjno-Szkoleniowch

kpt. mgr inż. Robert Przybyszewski

tel. 24 251-00-66

 

Główny Księgowy

asp. mgr Monika Olesinska

tel. 24 251-00-67

 

Specjalista do spraw finansów

mgr Agnieszka Ejzenchart

tel. 24 251-04-01

 

Samodzielne Stanowisko ds. Kadr

mgr Elżbieta Gmerek

tel. 24 251-00-76

 

Kierownik Sekcji ds. kontrolno-rozpoznawczych

st. kpt. mgr inż. Andrzej Walerczak

tel. 24 251-00-63

 

Młodszy Specjalista w Sekcji ds. kontrolno-rozpoznawczych

mł. kpt. mgr inż. Mariusz Kantorek

tel. 24 251-00-64

 

Kierownik Sekcji ds. kwatermistrzowsko-technicznych

mł. bryg. mgr Tomasz Podolski

tel. 24 251 00 73

tel. 696-049-045

 

Inspektor w Sekcji ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych

mł. ogn. mgr inż. Karol Jaskuła

tel. 24 251-00-72

 

Technik w Sekcji ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych

 st. ogn. w st. sp. Andrzej Popielarczyk

tel. 24 251-00-74


Bądź w temacie i zapisz się do naszego newslettera

Zamów nasz informator i dołącz do subskrybentów.

* więcej na ten temat