Kontakt

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KUTNIE

99-300 Kutno ul. 1 Maja 7

 

Sekretariat

Starszy technik sztabowy ds. organizacyjnych

st. ogn. mgr Żaneta Marciniak

tel. 24 251-00-60

fax. 24 251-00-75

e-mail: kppsp03@straz.lodz.pl

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie

st. bryg. mgr inż. Marek Myszkowski

tel. 24 251-00-61

Marek Myszkowski
 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie

bryg. mgr Marcin Adamiak

tel. 24 251-00-62

 

Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej – Oficer Prasowy

st. kpt. mgr inż. Mariusz Jagodziński

tel. 24 251-00-77

kom. +48 695-241-100

 

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej

kpt. mgr inż. Mariusz Dudkowski

tel. 24 251-00-78

Naczelnik Wydziału ds. Operacyjno-Szkoleniowych

mł. bryg. mgr inż. Dariusz Lusa

tel. 24 251-00-65

 

Inspektor Sztabowy ds. Operacyjno-Szkoleniowch

asp. Krzysztof Orłowski

tel. 24 251-00-66

 

Główny Księgowy

asp. mgr Monika Olesińska

tel. 24 251-00-67

 
Specjalista do spraw finansów

mgr Agnieszka Ejzenchart
tel. 24 251-04-01

 

Specjalista ds. Kadr

mgr Aleksandra Choroba – Zakrzewska

tel. 24 251-00-76

 

Kierownik Sekcji ds. kontrolno-rozpoznawczych

mł. bryg. mgr inż. Andrzej Walerczak

tel. 24 251-00-63

 

Starszy Inspektor w Sekcji ds. kontrolno-rozpoznawczych

mł. asp. Michał Kaczorowski

tel. 24 251-00-64

 

Kierownik Sekcji ds. kwatermistrzowsko-technicznych

mł. bryg. mgr Tomasz Podolski

tel. 24 251-00-73

 

Młodszy specjalista ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych

mł. kpt. mgr inż. Karol Jaskuła

tel. 24 251-00-72

 

Koordynator do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej PSP w Kutnie

st. ogn. mgr Żaneta Marciniak

tel. 24 251-00-60

kppsp03@straz.lodz.pl

 

Technik w Sekcji ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych

 st. ogn. w st. sp. Andrzej Popielarczyk

tel. 24 251-00-74