Monitoring

Obecnie obowiązek stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, dotyczy budynków wymienionych w § 28 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U nr 109, poz. 719). Są to w szczególności obiekty, w których istnieje zwiększone zagrożenie dużej grupy ludzi, obiekty przeznaczone dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się, obiekty o szczególnym znaczeniu dla kultury
i funkcjonowania państwa, a także te, w których przewiduje się znaczne utrudnienia działań ratowniczych.
Usługi monitoringu pożarowego na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Kutnie świadczą następujące podmioty:
TP TELTECH – Kraków,
CDSP – Ostrołęka,
SYSTAL – Płock,
WATRA – Leszno.

Komendant Powiatowy PSP w Kutnie Zarządzeniem nr 3/2013 z dnia 11 czerwca 2013r. wprowadził do stosowania „Wymagania orgnizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego PSP w Kutnie sposobu połączenia urządzeń
sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy PSP
w Kutnie, ul. 1-go Maja 7”.
Poniżej znajduje się  dokumentacja (z możliwością pobrania) traktująca całość problemu monitoringu pożarowego począwszy od wystąpienia potencjalnego abonenta do zawarcia umowy z operatorami:

Wniosek operatora,
Wniosek abonenta,
Karta charakterystyki obiektu.

 

Osoba do kontaktu:

  • mł. bryg. Andrzej Walerczak tel. 242510063
  • mł. asp. Michał Kaczorowski tel. 242510064