Nabór do służby

… być ofiarnym i mężnym…
(z roty ślubowania strażaka PSP)

Nabór do służby w PSP

Strażak to więcej niż zawód
Rozporządzenie MSWiA w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów
Ustawa o PSP

Oferta pracy w Komendzie Powiatowej PSP w Kutnie

Obecnie Komenda nie prowadzi naboru do służby