Ogłoszenie wyników I etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko specjalista ds. kadr

  • 0

Ogłoszenie wyników I etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko specjalista ds. kadr

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

I etapu postępowania kwalifikacyjnego

w sprawie naboru na stanowisko

specjalista ds. kadr

w korpusie służby cywilnej – na zastępstwo.

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie po przeprowadzeniu weryfikacji złożonych ofert informuje,
że dokumenty w zaklejonych kopertach złożyło 18
osób, w tym:

– 16 ofert – spełniło wymagania formalne,

– 2 oferty – nie spełniły wymagań formalnych,

Kandydatki, które spełniły wymagania formalne i zakwalifikowały się do II etapu postępowania kwalifikacyjnego (z uwagi na brak zgody części kandydatek na publikację wyników z poszczególnych etapów naboru na stronie internetowej komendy oraz w jej siedzibie) – zostaną poinformowane telefonicznie.

II etap postępowania kwalifikacyjnego składa się z następujących części:

  • sprawdzenie znajomości ustaw o PSP, służbie cywilnej a także przepisów wykonawczych do tych ustaw, Kodeksu Pracy oraz przepisów dotyczących pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

  • sprawdzenia umiejętności obsługi komputera,
  • umiejętność przygotowania pism o charakterze urzędowym,

II etap postępowania kwalifikacyjnego zostanie przeprowadzony w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, ul. 1 Maja 7

w dniu 23 lutego 2018 roku o godz. 930

Kandydatki winny stawić się o podanej godzinie i posiadać dowód osobisty.

Kandydatki, w kolejności według uzyskanych punktów, które zostaną zakwalifikowane
do III etapu postępowania kwalifikacyjnego, tj. rozmowa kwalifikacyjna,
zostaną poinformowane telefonicznie.

Załącznik do pobrania TUTAJ