Ogłoszenie wyników II etapu postępowania kwalifikacyjnego – specjalista ds. kadr

  • 0

Ogłoszenie wyników II etapu postępowania kwalifikacyjnego – specjalista ds. kadr

Kutno, dnia 23 lutego 2018 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

II etapu postępowania kwalifikacyjnego

w sprawie naboru na stanowisko

specjalista ds. kadr

w korpusie służby cywilnej – na zastępstwo.

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie w dniu 23 lutego 2018 roku, na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie przeprowadziła II etap postępowania kwalifikacyjnego.

Spośród 16 kandydatek, które spełniły wymagania formalne;

– 11 kandydatek – przystąpiło do II etapu,

– 2 kandydatki – zrezygnowały z II etapu,

– 3 kandydatki – nie przystąpiły do II etapu,

  Spośród 11 kandydatek, 4 kandydatki zakwalifikowały się do III etapu postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna (z uwagi na brak zgody części kandydatek na publikację wyników z poszczególnych etapów naboru na stronie internetowej komendy oraz w jej siedzibie) – zostaną poinformowane telefonicznie.

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, ul. 1 Maja 7

w dniu 26 lutego 2018 roku o godz. 1130

Kandydatki winny stawić się o podanej godzinie i posiadać dowód osobisty.

Kandydatka, która uzyska największą ilość punktów ze wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego, zostanie poinformowana telefonicznie w celu dopełnienia formalności związanych z przyjęciem do pracy na w/w stanowisku.

Załącznik do pobrania TUTAJ.