Ogłoszenie wyników naboru II etapu na stanowisko stażysta (strażak) – Listopad 2019

  • 0
psp kutno

Ogłoszenie wyników naboru II etapu na stanowisko stażysta (strażak) – Listopad 2019

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

II etapu postępowania kwalifikacyjnego

na stanowisko stażysta (strażak) w służbie przygotowawczej

stanowisko docelowe – starszy ratownik

 

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, w dniu 28 listopada 2019 roku, na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 im. M. Skłodowskiej-Cure w Kutnie przeprowadziła test, który polegał na ocenie sprawności fizycznej:

  1. Podciąganie się na drążku;
  2. Bieg po kopercie;
  3. Próbę wydolnościową ( BEEP TEST).

 

Do próby zakwalifikowano 27 osób, a do oceny sprawności fizycznej przystąpiło 20 osób.

Poniżej przedstawiamy wykaz kandydatów, którzy zakwalifikowali się do III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego – sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) i sprawdzianu z pływania:

 

 

Lp.

Indywidualny numer identyfikacyjny kandydata Wynik próby sprawnościowej
1. 09499 Zaliczone
2. 02617 Zaliczone
3. 06959 Zaliczone
4. 08734 Zaliczone
5. 07630 Zaliczone
6. 13504 Zaliczone
7. 04512 Zaliczone
8. 12511 Zaliczone

 

UWAGA

Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) odbędzie się

 

w dniu  3 grudnia 2019 roku o godz. 9.00

na terenie Komendy Powiatowej PSP w Kutnie przy ul. 1 Maja 7

 

Sprawdzian z pływania odbędzie się

 

w dniu 3 grudnia 2019 roku o godz. 11.00

w Aquapark  Kutno, ul. Kościuszki 54

Przed przystąpieniem do sprawdzianu, kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. Do sprawdzianu leku wysokości (akrofobia) kandydat przystępuje w obuwiu i ubraniu sportowym. Do sprawdzianu z pływania kandydat przystępuje w stroju kąpielowym (obowiązkowo klapki).

 

Uwaga

Osoby, które nie stawią się w wyznaczonym terminie, nie okażą się dokumentem tożsamości ze zdjęciem zostaną wyeliminowane z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Opis sprawdzianów:

Sprawdzian z braku lęku wysokości (akrofobia) uznaje się za zaliczony jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75° i zszedł z niej.

Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.

Sprawdzian braku lęku wysokości oraz sprawdzian z pływania ocenia się dychotomicznie „zaliczony/niezaliczony”.

 

Kandydat, który nie uzyska pozytywnego wyniku, z któregokolwiek sprawdzianu nie przystępuje do następnej konkurencji i zostaje wyeliminowany z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Lista kandydatów, którzy zaliczyli sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) i sprawdzian z pływania zostanie zamieszczona na stronie http://www.kppspkutno.com.pl oraz w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie w dniu 3 grudnia 2019 roku wraz z podaniem terminu V etapu postępowania kwalifikacyjnego – oceny dokumentów i miejsca przeprowadzenia VI etapu postępowania kwalifikacyjnego – rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Pliki do pobrania:

II etap ogłoszenie wyników – próba sprawnościowa.pdf