OGŁOSZENIE WYNIKÓW V etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta (strażak) – grudzień 2019

  • 0
psp kutno

OGŁOSZENIE WYNIKÓW V etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta (strażak) – grudzień 2019

Poniżej przedstawiamy listę kandydatów, którzy zakwalifikowali się do VI  etapu kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna:

 

 

Lp.

Indywidualny numer identyfikacyjny kandydata
1. 09499
2. 02617
3. 06959
4. 08734
5. 07630
6. 13504
7. 04512

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się

 

w dniu  17 grudnia 2019 roku o godz. 9.00

na terenie Komendy Powiatowej PSP w Kutnie przy ul. 1 Maja 7

 

VI  ETAP NABORU- ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega w szczególności:

1) autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, motywacje
do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz postawę społeczną;

2) umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi,

3) wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej,

4) szczególne zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

 

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Komisja Kwalifikacyjna przedłoży Komendantowi Powiatowemu PSP w Kutnie do zatwierdzenia listę rankingową kandydatów, po czym niezwłocznie zostanie ona opublikowana na stronie www.kppspkutno.com.pl zakładka „Nabór do PSP”.

 

Kandydat, który zakwalifikuje się do VII etapu postępowania kwalifikacyjnego – otrzyma skierowanie w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP.