Podstawy prawne

 

Dzienniki urzędowe poszczególnych aktów prawnych:

  • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. tj. z dnia 15 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 961).
  • Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. tj. z dnia 7 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddziały przedszkolne lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcania oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. tj. z dnia 14.08.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1531).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.).
  • Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. tj. z dnia 14 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2158).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadnia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117).
  • Prawa budowlanego, tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
  • Prawa Ochrony Środowiska, tj. z dnia 29 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów z dnia 19 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 296).