Preparaty dezynfekcyjne dla placówek oświatowych

  • 0
Bartłomiej Smakowski

Preparaty dezynfekcyjne dla placówek oświatowych

W związku z realizacja działań w zakresie wsparcia Wojewody Łódzkiego związanego z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa w Polsce.

Wojewoda Łódzki oraz Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi za pośrednictwem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, przekazał do placówek oświatowych z powiatu kutnowskiego kolejne 815 litrów preparatów do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Łącznie do dnia dzisiejszego 52 placówki oświatowe (przedszkola, punkty przedszkolne, żłobki i kluby dziecięce)  z powiatu kutnowskiego otrzymały 2670 litrów w/w preparatów (po 50 litrów na każdą z placówek).