Szkolenia

  Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 nr 12, poz. 68) do zadań komendanta powiatowego PSP należy m.in. szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych. 17 listopada 2016r. Komendant Główny PSP wprowadzili do stosowania Zasady organizacji szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział
w działaniach ratowniczych
”. System ten opera się na trzech poziomach: szkoleniu podstawowym, specjalistycznym
i dowódczym. System ten pozwala na właściwe i skuteczne przygotowania członków OSP do realizacji zadań operacyjnych, w tym udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Poniżej znajduje się  dokumentacja (z możliwością pobrania) opisująca przebieg szkolenia OSP obowiązującego na terenie działania KPPSP w Kutnie obowiązująca
od 1.01.2016r.:

 

Poniżej znajduje się  materiały archiwalne dotyczące szkoleń OSP (z możliwością pobrania):

 

Osoba do kontaktu:

  • mł. bryg. Dariusz Lusa – tel. 242510065,

  • asp. Krzysztof Orłowski – tel. 242510066.