Szkolenie dowódców dla strażaków OSP z terenu powiatu kutnowskiego

  • 0

Szkolenie dowódców dla strażaków OSP z terenu powiatu kutnowskiego

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie informuje, iż od 18 do 21 maja 2015 roku. organizuje szkolenie dowódców (część praktyczna).  Szkolenie to zostanie przeprowadzone przy wykorzystaniu platformy edukacyjnej (www.platforma.wint.pl) zgodnie z „Systemem szkolenia członków OSP (…)” dla strażaków z terenu powiatu kutnowskiego.

Ponadto informujemy, iż każdy strażak OSP zainteresowany udziałem
w powyższym szkoleniu musi w dniu 11 maja br. o godzinie 15:00 w siedzibie Komendy przystąpić do egzaminu teoretycznego potwierdzającego wiedzę zdobytą na kursie internetowym.

Zgłoszenia imienne (KARTA SKIEROWANIA) z kompletem dokumentacji należy dostarczyć do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Kutnie w terminie do 15 maja br. Obowiązujmy wzór karty skierowania można pobrać ze strony internetowej Komendy.