Szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych – OSPP/5/20/2019/

  • 0

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych – OSPP/5/20/2019/

Tags : 

Komenda Powiatowa PSP w Kutnie przystępuje do realizacji szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu kutnowskiego, w terminie od 01.06.2019r. do 14.07.2019r.
(z możliwością pobrania – szczegółowy harmonogram realizacji zajęć dydaktycznych).
Kandydat na szkolenie powinien posiadać:
– skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń (…)”
– wiek ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat.

Poniżej zamieszczamy listę miejsc przewidzianych do szkolenia dla poszczególnych OSP z terenu powiatu. Przydział miejsc: OSPP/5/20/2019/ z możliwością pobrania.

UWAGA !!!

W związku z dużą liczbą zgłoszeń na szkolenie podstawowe strażaków OSP,
Komenda Powiatowa PSP w Kutnie planuje przeprowadzenie w IV kwartale 2019r. dodatkowe szkolenie wg. załączonej poniżej liczby miejsc dla poszczególnych JOP.
Przydział miejsc: OSPP/2019/ z możliwością pobrania.

Dodatkowe informacje o szkoleniu można uzyskać pod nr telefonu 24-251-00-66.