„Kutnowski Kącik Wspomnień”

  • 0

„Kutnowski Kącik Wspomnień”

Tags : 

W dniu 22.10.2014 r.  w sali hotelu ,, Rondo” odbyło się spotkanie z cyklu ,,Kutnowski kącik wspomnień „.W związku z obchodzoną w tym roku 60. rocznicą utworzenia Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, spotkanie zostało poświęcone historii zawodowej straży pożarnej w naszym mieście. Organizatorami tej imprezy byli Muzeum Regionalne w Kutnie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie oraz Hotel Rondo .Przybyłych gości powitali dyrektor kutnowskiego muzeum Grzegorz Skrzynecki oraz komendant KP PSP w Kutnie bryg. Marek Myszkowski.  Wśród zebranych gości, najliczniejszą grupę stanowili emerytowani strażacy. Po projekcji filmu „Historia kutnowskiej straży” każdy z zebranych mógł powiedzieć kilka słów na temat swojej służby.