Zakup zestawu hydraulicznego oraz 4 sztuk ubrań gazoszczelnych

  • 0

Zakup zestawu hydraulicznego oraz 4 sztuk ubrań gazoszczelnych

Tags : 

Aktualne zamówienia publiczne

 
wfpsp

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie w 2016 roku zrealizuje przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Starostwa Powiatowego w Kutnie, Miasta Kutno oraz Gminy Kutno zakup zestawu hydraulicznego oraz 4 sztuk ubrań gazoszczelnych (nazwa zadania: „Zakup zestawu hydraulicznego oraz 4 sztuk ubrań gazoszczelnych”). Wartość ogólna zadania: 116 795,45 zł. – dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi wyniesie: 46 717 zł.


  • 0

Uwaga ! Zmiana terminu szkolenia OSP – ratownictwo techniczne.

Tags : 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie informuję, iż plan szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych powiatu kutnowskiego szkoleń w roku 2015 uległ zmianie.

Najbliższe szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP metodą e-learningową przy wykorzystaniu platformy Zarządu Głównego ZOSP RP zgodnie
z „Systemem szkolenia członków OSP (…)” dla strażaków z terenu powiatu kutnowskiego odbędzie się w terminie 7-9 maja 2015 roku.
Jednocześnie informuję Pana Prezesa, iż każdy strażak OSP zainteresowany udziałem
w powyższym szkoleniu musi w dniu 4 maja br. o godzinie 15:30 w siedzibie Komendy przystąpić do egzaminu teoretycznego potwierdzającego wiedzę zdobytą na szkoleniu internetowym wykorzystującą platformę edukacyjną (www.platforma.wint.pl) zgodnie
z „Systemem szkolenia członków OSP (…)” oraz dostarczyć KARTĘ SKIEROWANIA
z wymaganym kompletem dokumentacji. Obowiązujący wzór karty skierowania można pobrać ze strony internetowej Komendy.
http://www.kppspkutno.com.pl/szkolenia/


  • 0

Komenda Powiatowa PSP w Kutnie ogłasza konkurs prewencyjny w ramach kontynuacji akcji „Bezpieczny dom”.

Tags : 

Komenda Powiatowa PSP w Kutnie ogłasza konkurs prewencyjny w ramach kontynuacji akcji „Bezpieczny dom”.

Konkurs polega na nieodpłatnym przekazaniu czujki dymu właścicielom lub użytkownikom budynków mieszkalnych.

Warunkiem otrzymania czujki dymu jest złożenie zgłoszenia w Sekretariacie KP PSP w Kutnie
ul. 1-go Maja 7, 99-300 Kutno lub elektronicznie na email kppsp03@straz.lodz.pl

Zgłoszenie powyższe powinno zawierać następujące elementy:

– dane kontaktowe – imię, nazwisko, adres, numer telefonu zgłaszającego

– powód montażu urządzenia – uzasadnienie

– szkic z planowaną lokalizacją czujki dymu

– rodzaj zainstalowanego urządzenia grzewczego (na paliwo stałe, olej, gaz)

– wiek budynku.

Termin składania zgłoszeń 20 grudnia 2014 roku.

Liczba czujek dymu ograniczona (w przypadku dużej ilości zgłoszeń o przekazaniu czujki zadecyduje komisja weryfikacyjna).

Oficer prasowy KPPSP w Kutnie
kpt. Zdzisław Pęgowski

 

Bezpieczeństwo pożarowe w domu

Domowe czujki dymu to prosty sposób na zabezpieczenie domu przed pożarem. W Polsce co roku,
w pożarach domów jednorodzinnych ginie dziesiątki osób. 60-70% przypadków to ofiary zetknięcia
z dymami i toksycznymi produktami spalania, takimi jak tlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór. Pomimo tego, że bezpośrednią przyczyną śmierci są najczęściej silnie trujące produkty spalania
i rozkładu termicznego, ciągle bardzo mało popularne jest wyposażanie domów w czujki dymu.

Urządzenia te wprawdzie nie zapobiegają powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą zaalarmować lokatorów mieszkania, w którym powstał pożar. Umożliwia to w wielu wypadkach szybkie opuszczenie objętego pożarem domu oraz ugaszenie ognia w zarodku co znacznie ogranicza straty.

Źródło: KG