Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie za rok 2015

  • 0
psp kutno

Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie za rok 2015

Tags : 

W 2015 roku doszło ogółem do 1096 sytuacji pożarowych w powiecie kutnowskim. Ponadto w ubiegłym roku doszło do 382 pożarów, co przyniosło ponad 5209,5 tys. zł. strat. Podczas pożarów zostało rannych 16 osób i 2 ratowników, natomiast 3 osoby poniosły śmierć.


 


  • 0

  • 0

Strażacy podsumowali 2014 rok.

Tags : 

Narada podsumowująca działalność kutnowskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2014r.

28 stycznia 2015 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Kutnie odbyła się narada podsumowująca działalność kutnowskiej Komendy w 2014r. Spotkanie otworzył kutnowski komendant powiatowy PSP bryg. Marek Myszkowski, witając wszystkich uczestników oraz wprowadzając w treści prezentowane podczas narady.

W naradzie wzięli udział m.in. komendant wojewódzki PSP w Łodzi nadbryg. Andrzej Witkowski, Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSPRP dh. Jerzy Maciak, Tadeusz Woźniak poseł na Sejm RP, Krzysztof Mariusz Debich Starosta Kutnowski, Zbigniew Burzyński Prezydent Miasta Kutno, wójtowie gmin oraz grono komendantów gminnych osp z terenu powiatu wraz z przedstawicielami powiatowych służb i instytucji współdziałających z PSP.

2014 rok był rokiem wyjątkowym dla kutnowskich strażaków, bogatym w zdarzenia
i wydarzenia w których uczestniczyli. To rok jubileuszu 60 – lecia powstania zawodowej straży pożarnej w Kutnie oraz rok w którym po trzech latach ponownie liczba wszystkich interwencji odnotowanych przekroczyła 1000 zdarzeń.

Ogółem w powiecie kutnowskim straż interweniowała 1017 razy, co stanowi wzrost
w porównaniu z 2013 rokiem o 74 wezwania. Najwięcej, bo aż 614 wezwań dotyczyło wezwań do zagrożeń miejscowych. Strażacy z powiatu kutnowskiego interweniowali również przy 331 pożarach (279 w 2013 roku), z czego 309 to pożary sklasyfikowane jako małe, 20 średnie oraz 2 bardzo duże. Odnotowano również 72 alarmy fałszywe (64 w 2013 roku). W 2014 roku podczas pożarów ranne zostały 23 osoby, a jedna poniosła śmierć.

Łódzki komendant wojewódzki PSP, podsumowując działalność komendy powiatowej uznał miniony rok za bardzo pracowity ponadto podkreślił wagę rozwijania i doskonalenia prewencji społecznej w ramach akcji Bezpieczny Dom oraz przedstawił plan wdrożenia w regionie ogólnopolskiego programu „Zgaś Ryzyko”.

statysyka_2014

edukacja_2014

szkolenia_osp_2014


Opracowanie infografiki: Wydział Operacyjno – Szkoleniowy KPPSP w Kutnie