Szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych – OSPP14/2017/

  • 0

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych – OSPP14/2017/

Tags : 

operacyjnaKomenda Powiatowa PSP w Kutnie przystępuje do realizacji szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych
z terenu powiatu kutnowskiego, w terminie od 04.03.2017r. do 09.04.2017r.
(z możliwością pobraniaszczegółowy harmonogram realizacji zajęć dydaktycznych).
Kandydat na szkolenie powinien posiadać:
–  skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń (…)”
– wiek ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat. Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać na druku karty zgłoszenia, którą prosimy przesłać
na adres Komendy Powiatowej PSP w Kutnie, w terminie do 3 marca br. Dodatkowe informacje o szkoleniu można uzyskać pod nr telefonu 024-251-00-66.