Sztandar dla KP PSP w Kutnie

  • 0

Sztandar dla KP PSP w Kutnie

Tags : 

28 sierpnia 2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie nastąpiło uroczyste podpisanie aktu powołania Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie. Celem Komitetu jest podjęcie działań na rzecz ufundowania Komendzie sztandaru, który będzie symbolem honoru i oddania służbie, a także wyrazem szacunku i wdzięczności społeczeństwa za odwagę i poświęcenie strażaków.

Obecnie Komenda Powiatowa PSP w Kutnie posiada sztandar Jednostki
Ratowniczo – Gaśniczej, który ze względu na zmiany przepisów prawnych w zakresie organizacyjnym (JRG przestała być oddzielną jednostką organizacyjną i weszła w skład Komendy Powiatowej) nie powinien oficjalnie jej reprezentować.

Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Kutnie planowane jest podczas uroczystości związanych z corocznymi obchodami Dnia Strażak, które odbędą się w maju 2019r.

Uroczystego podpisania aktu powołania Komitetu dokonał Krzysztof Debich Starosta Kutnowski i dh. Jakub Świtkiewicz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kutnie
w obecności Komendanta Powiatowego PSP w Kutnie st. bryg. Marka Myszkowskiego.

Osoby chętne do wsparcia powyższej inicjatywy  proszone są o wpłatę na konto Komitetu

47 9021 0008 2001 0010 6597 0002 z dopiskiem: na sztandar dla KP PSP w Kutnie.