Finał akcji „Czadowa edukacja” 2017

 • 0

Finał akcji „Czadowa edukacja” 2017

Tags : 

W minioną sobotę 16 września 2017 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Kutnie podczas Święta Chorągwi Łódzkiej – Harcerstwo Rozkwita miał miejsce finał akcji edukacyjnej „Czadowa edukacja”, która w roku bieżącym realizowana była w ramach kampanii społecznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „ Czad i ogień. Obudź czujność” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Organizatorami akcji oprócz Komendy Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie byli: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen.  H. Dąbrowskiego w Kutnie, Hufiec ZHP Kutno oraz Grupa Ratownictwa Medycznego OSP Dąbrowszczak. Patronat honorowy nad akcją objął Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi st.bryg. Jarosław Wlazłowski.

W bieżącym roku akcja skierowana była dla gimnazjalistów, gdyż w poprzednich latach uczestniczyły w niej przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych. Od kwietnia do czerwca w 15 gimnazjach na terenie powiatu zrealizowane zostały interaktywne warsztaty edukacyjne podzielone na trzy części: pożarniczą, ratowniczą oraz terenoznawczą.
Każda cześć zajęć z kolei podzielona była na dwa etapy, pierwszy to zajęcia odbywające się w wirtualnej przestrzeni, podczas której młodzież rozwiązywała quiz na komputerze, druga to zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę już w przestrzeni rzeczywistej.

W ramach realizacji części pożarniczej strażacy przeprowadzili zajęcia z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego jak i też sprawnej ewakuacji z miejsca zagrożenia.
W trakcie trwania części ratowniczej druhowie z grupy ratownictwa medycznego przekazali wiedzę dotyczącą sposobów udzielania pierwszej pomocy natomiast podczas trzeciej części harcerze przeprowadzili zajęcia terenoznawstwa, wskazując, jak odnaleźć drogę w nieznanym nam miejscu oraz gdzie należy zadzwonić, gdy potrzebujemy pomocy. Elementem podnoszącym atrakcyjność akcji okazały się przekazane podczas szkoleń materiały edukacyjno-promocyjne ufundowane przez samorządy gminne.

W sumie przeszkolono ponad 800 gimnazjalistów z terenu powiatu kutnowskiego docierając co warto podkreślić do każdej gminy. Warto również zaznaczyć, że na przestrzeni ostatnich 4 lat w ramach akcji wyedukowano kilka tysięcy młodych mieszkańców powiatu kutnowskiego.

Zwieńczeniem akcji był sobotni piknik edukacyjny podczas którego przygotowano mnóstwo atrakcji: m. in. gry edukacyjne, ścianka wspinaczkowa, zwiedzanie samochodów strażackich, konkursy z nagrodami (czujki tlenku węgla), malowanie buziek, strażacki tor przeszkód dla dorosłych i dzieci, zabawy i animacje harcerskie, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, darmowa wata cukrowa. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja strażackiego sprzętu oraz pokazy ratownictwa specjalistycznego. Nie zabrakło również porad dla dorosłych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego udzielanych przez funkcjonariuszy komendy powiatowej PSP w Kutnie.


 • 0

Finał akcji „Zgaś ryzyko” – Kutno 2016

Tags : 

W dniu 18 czerwca 2016 roku na Placu Piłsudskiego w Kutnie odbył się Finał Akcji „Zgaś Ryzyko – Czadowa Edukacja”. Projekt miał na celu wzrost świadomości zagrożeń związanych z ogniem, czadem i pożarami oraz ograniczenie liczby ofiar pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla. Finał akcji poprzedziły przedstawienia teatralne oraz szkolenia dla dzieci ze szkół podstawowych (klasy 0-3) z terenu miasta Kutno, gminy Kutno, gminy Krośniewice i Żychlin.

Organizatorami projektu edukacyjnego byli: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Kutnie, I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie, Kutnowski Dom Kultury, Grupa Ratownictwa Medycznego OSP „Dąbrowszczak” i harcerze z I Kutnowskiego Szczepu Innominata.

Patronat honorowy nad akcją objął bryg. mgr inż. Jarosław Wlazłowski Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi, Starosta kutnowski Krzysztof Debich, Prezydent Kutna Zbigniew Burzyński, Burmistrz Krośniewic Julianna Herman, Burmistrz Gminy Żychlin Grzegorz Ambroziak oraz Wójt gminy Kutno Jerzy Bryła.

Podczas finału obecni byli również: Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Wiesław Łukomski oraz bryg. Paweł Pławski reprezentujący Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Na Placu Piłsudskiego tego dnia powstało specjalne strażackie miasteczko, w którym było mnóstwo atrakcji dla najmłodszych: m. in. gry edukacyjne, ścianka wspinaczkowa, zwiedzanie samochodów strażackich, konkursy z nagrodami (czujki tlenku węgla), malowanie buziek, animatorzy, strażacki tor przeszkód, zabawy i animacje harcerskie, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, darmowa wata cukrowa i popcorn. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja strażackiego sprzętu oraz pokazy ratownictwa specjalistycznego. Nie zabrakło również porad dla dorosłych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego udzielanych przez funkcjonariuszy komendy powiatowej PSP w Kutnie oraz kominiarza.

Finał akcji zwieńczyły występy kapeli PSP Sieradz oraz zespołu B.O.R.Y.


 • 0

Zgaś Ryzyko – Czadowa Edukacja 2016

Tags : 

zgas_ryzyko_2016DSC_0162-016W ramach Akcji Zgaś Ryzyko – Czadowa Edukacja w szkołach powiatu kutnowskiego prowadzone są zajęcia dydaktyczne w klasach 0-3. Interaktywne warsztaty edukacyjne podzielone są na trzy części:

 • naukowo-badawczą,
 • pożarniczą,
 • ratowniczą.

   Podczas pierwszej części zajęć uczniowie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów oraz z pomocą przeszkolonych do tego celu harcerzy prowadzą eksperymenty w celu zrozumienia fizyko-chemicznej strony zagrożenia pożarowego. Wcielając się w rolę naukowców uczestnicy prowadzą obserwację zjawisk związanych ze zmianą składu powietrza podczas spalania, pomiary skoków temperatury, oglądają pokaz chemiczny. W ramach realizacji części pożarniczej strażacy przeprowadzają zajęcia z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, sprawnej ewakuacji z miejsca zagrożenia, oraz zapoznają się z budową i działaniem czujek tlenku węgla i dymu.

   Forma szkolenia pozwala na aktywny udział uczestników w ćwiczeniach. Podczas trwania części ratowniczej uczniowie zdobywają wiedzę dotyczącą alarmowania z użyciem Europejskiego Numeru Alarmowego oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy mieszczących się w zakresie możliwości uczniów klas 0-3 szkół podstawowych.


 • 0

„Zgaś ryzyko/Bezpieczny dom” kolejny raz w Kutnie

Tags : 

16 [57793]W dniu 19 września 2015 roku w Kutnie odbył się finał akcji edukacyjnej „Zgaś ryzyko/Bezpieczny dom”, którego organizatorami byli:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, Fundacja „Ogień Zabija” oraz Kutnowski Dom Kultury.

Finał akcji poprzedziły zajęcia edukacyjne w przedszkolach w dniach 14-15 września br. Zajęcia poprowadzili wolontariusze Fundacji Ogień Zabija oraz strażacy JRG Kutno, łącznie przeszkolili oni ok. 300 dzieci.

18 września w Kutnowskim Domu Kultury dzieci i dorośli mogli obejrzeć przedstawienie grupy teatralnej PICCOLO „Awantura w lesie”.

19 września nastąpił finał akcji. Otwarcia imprezy dokonał komendant powiatowy PSP w Kutnie bryg. Marek Myszkowski oraz Zastępca Prezydenta miasta Kutno Zbigniew Wdowiak. Wszystkim zgromadzonym dobrej zabawy i ciekawie, również pod względem edukacyjnym, spędzonego czasu życzył strażak-mistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim Zbigniew Bródka – twarz kampanii edukacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Nie mógł być w Kutnie osobiście, ale spotkał się z uczestnikami akcji za pośrednictwem telebimu.


Na odwiedzających plac Marszałka Piłsudskiego czekały atrakcje w postaci:

 • miasteczka ze strefami zabaw, edukacji, gier, bezpieczeństwa,
 • nieodpłatnych porad kominiarskich oraz porad z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
 • toru sprawnościowego Firefighter Combat Challenge dla dzieci z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie,
 • ścianki wspinaczkowej z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie,
 • pokazu motocykli w ramach XIV Ogólnopolskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych „Szlakiem Walk Nad Bzurą”,
 • strefy gier planszowych (Muzeum Regionalne w Kutnie),
 • pokazów ratownictwa specjalistycznego (technicznego, chemicznego),
 • losowania czujek dymu i tlenku węgla.

To kolejna taka akcja zorganizowana dla mieszkańców Kutna.