Test w komorze dymowej dla członków OSP – szkolenie podstawowe OSPP5/2017/14

 • 0

Test w komorze dymowej dla członków OSP – szkolenie podstawowe OSPP5/2017/14

Tags : 

operacyjnaKomenda Powiatowa PSP w Kutnie informuje o zmianie terminu zajęć z tematu „Sprzęt ochrony dróg oddechowych” w ramach realizowanego szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych OSPP5/2017/14:

UWAGA !!!

 • 16.03.2017r. czwartek (od godz. 10:00 do godz. 11:30) odbędą się zajęcia praktyczne w siedzibie Komendy. Zmiana harmonogramu szkolenia wynika
  z przygotowania członków OSP biorących udział w szkoleniu podstawowym
  w teście w komorze dymowej, który odbędzie się 16.03.2017r. godz. 14:00
  – rozpoczęcie testu,
 • miejsce testu: Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi
  z siedzibą w Sieradzu, ul. T. Grzesika i R. Piwnika 1, 98-200 Sieradz,
 • Regulamin testów w komorze dymowej dla członków OSP
  – do zapoznania.

Warunkiem dopuszczenia do testów w komorze dymowej jest:

a) zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu,
b) posiadanie ważnego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość ćwiczącego (dowód osobisty/prawo jazdy),
c) zaliczenie testu praktycznego z umiejętności obsługi środków ochrony układu oddechowego,
d) posiadanie zestawu środków ochrony indywidualnej:

 • ubranie specjalne,
 • rękawice specjalne,
 • kominiarka,
 • buty strażackie (specjalne),
 • hełm strażacki.

KAŻDA OSOBA SKIEROWANA NA SZKOLENIE POWINNA POSIADAĆ WŁASNE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

ZABRANIA SIĘ PRZYSTĘPOWANIA DO TESTÓW PO SPOŻYCIU ALKOHOLU I/LUB ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH ORAZ OSOBOM Z RANAMI OTWARTYMI, A TAKŻE
Z ZEWNĘTRZNYMI OZNAKAMI CHORÓB SKÓRY.

Dodatkowe informacje o szkoleniu można uzyskać pod nr tel. 024-251-00-66
oraz w dniu 16.03.2017r. od instruktora prowadzącego zajęcia.