Uwaga ! Zmiana terminu szkolenia OSP – ratownictwo techniczne.

  • 0

Uwaga ! Zmiana terminu szkolenia OSP – ratownictwo techniczne.

Tags : 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie informuję, iż plan szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych powiatu kutnowskiego szkoleń w roku 2015 uległ zmianie.

Najbliższe szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP metodą e-learningową przy wykorzystaniu platformy Zarządu Głównego ZOSP RP zgodnie
z „Systemem szkolenia członków OSP (…)” dla strażaków z terenu powiatu kutnowskiego odbędzie się w terminie 7-9 maja 2015 roku.
Jednocześnie informuję Pana Prezesa, iż każdy strażak OSP zainteresowany udziałem
w powyższym szkoleniu musi w dniu 4 maja br. o godzinie 15:30 w siedzibie Komendy przystąpić do egzaminu teoretycznego potwierdzającego wiedzę zdobytą na szkoleniu internetowym wykorzystującą platformę edukacyjną (www.platforma.wint.pl) zgodnie
z „Systemem szkolenia członków OSP (…)” oraz dostarczyć KARTĘ SKIEROWANIA
z wymaganym kompletem dokumentacji. Obowiązujący wzór karty skierowania można pobrać ze strony internetowej Komendy.
http://www.kppspkutno.com.pl/szkolenia/