VI etap ogłoszenie wyników – rozmowa kwalifikacyjna-1