Wyniki z testu pisemnego uczestników eliminacji Finału Powiatowego XL OTWP w Kutnie