XXXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” w Kutnie

  • 0

XXXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” w Kutnie

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (szkoły podstwowe)

  1. Krzysztof Zachwieja       – Szkoła Podstawowa w Sztrzegocine        – 9 pkt.
  2. Jakub Prośniewski          – Szkoła Podstawowa Plecka Dąbrowa     – 6 pkt.
  3. Michał Kaczmarek          – Szkoła Podstawowa w Strzelcach            – 4 pkt.

II grupa wiekowa (gimnazja)

  1. Jędrzej Czyżewski             – Gimnazjum nr 3 w Kutnie                      – 7 pkt.
  2. Bartosz Sobczak               – Zespół Szkół w Byszewie                        – 3 pkt.
  3. Patrycja Moskwa              – Z. S. nr 1 w Krośniewicach                     – 2 pkt.

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

  1. Monika Karpińska          – I LO im. J.H. Dąbrowskiego w kutnie                                    – 8 pkt.
  2. Jakub Waliszewski          – II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie                                    – 6 pkt.
  3. Dawid Chrzanowiecki    – Z.S. nr 4 im. Zygmunta Barlickiego w Kutnie – Azorach    – 5 pkt.