Scan pisma ZOSPRP – Łódź dotyczący XXXVIII edycji OTWP