Zakup kamery termowizyjnej oraz platformy ratowniczej

  • 0

Zakup kamery termowizyjnej oraz platformy ratowniczej

Komenda Powiatowa Państwowej Straż Pożarnej w Kutnie w 2017 roku realizuje przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz Miasta Kutno zakup kamery termowizyjnej oraz platformy ratowniczej (nazwa zadania: „Zakup kamery termowizyjnej oraz platformy ratowniczej”). Wartość ogólna zadania: 56 200,00 zł.
– dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi wyniesie: 22 480 zł