Zakup zestawu hydraulicznego oraz 4 sztuk ubrań gazoszczelnych

  • 0

Zakup zestawu hydraulicznego oraz 4 sztuk ubrań gazoszczelnych

Tags : 

Aktualne zamówienia publiczne

 
wfpsp

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie w 2016 roku zrealizuje przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Starostwa Powiatowego w Kutnie, Miasta Kutno oraz Gminy Kutno zakup zestawu hydraulicznego oraz 4 sztuk ubrań gazoszczelnych (nazwa zadania: „Zakup zestawu hydraulicznego oraz 4 sztuk ubrań gazoszczelnych”). Wartość ogólna zadania: 116 795,45 zł. – dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi wyniesie: 46 717 zł.