Zawody

X Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych – Łanięta 2019r.

 

W dniu 20 września 2019 roku w siedzibie Komendy odbyło się spotkanie organizacyjne
w związku z organizacją X Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP z terenu powiatu kutnowskiego, które zostaną przeprowadzone na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łaniętach 29 września 2019r. godz. 10.00.

 

Poniżej znajdują się wszystkie dokumenty dotyczące zwodów (wg. wcześniejszych ustaleń):

  1. Regulamin zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z dnia 10.02.11r,
  2. Ustalenia regulaminowe z dnia 20 września 2019,
  3. Oświadczenie – zgoda na udział w zawodach osoby niepełnoletniej,
  4. Zgłoszenie drużyny,
  5. Schemat ćwiczenia bojowego – wydanie rozkazu,
  6. Odwołanie od decyzji komisji sędziowskiej.