Zawody

IX Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych – Łanięta 2017r.

W dniu 20 września 2017 roku w siedzibie Komendy odbyło się spotkanie organizacyjne w związku z organizacją IX Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kutnowskiego.

Poniżej znajdują się wszystkie dokumenty dotyczące zwodów (wg. wcześniejszych ustaleń):

  1. Regulamin zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z dnia 10.02.11r,
  2. Ustalenia regulaminowe z dnia 20 września 2017,
  3. Oświadczenie – zgoda na udział w zawodach osoby niepełnoletniej,
  4. Zgłoszenie drużyny,
  5. Schemat ćwiczenia bojowego – wydanie rozkazu,
  6. Kolejność startowa drużyn startujących w zawodach,
  7. Odwołanie od decyzji komisji sędziowskiej.