Zgaś Ryzyko – Czadowa Edukacja 2016

  • 0

Zgaś Ryzyko – Czadowa Edukacja 2016

Tags : 

zgas_ryzyko_2016DSC_0162-016W ramach Akcji Zgaś Ryzyko – Czadowa Edukacja w szkołach powiatu kutnowskiego prowadzone są zajęcia dydaktyczne w klasach 0-3. Interaktywne warsztaty edukacyjne podzielone są na trzy części:

  • naukowo-badawczą,
  • pożarniczą,
  • ratowniczą.

   Podczas pierwszej części zajęć uczniowie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów oraz z pomocą przeszkolonych do tego celu harcerzy prowadzą eksperymenty w celu zrozumienia fizyko-chemicznej strony zagrożenia pożarowego. Wcielając się w rolę naukowców uczestnicy prowadzą obserwację zjawisk związanych ze zmianą składu powietrza podczas spalania, pomiary skoków temperatury, oglądają pokaz chemiczny. W ramach realizacji części pożarniczej strażacy przeprowadzają zajęcia z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, sprawnej ewakuacji z miejsca zagrożenia, oraz zapoznają się z budową i działaniem czujek tlenku węgla i dymu.

   Forma szkolenia pozwala na aktywny udział uczestników w ćwiczeniach. Podczas trwania części ratowniczej uczniowie zdobywają wiedzę dotyczącą alarmowania z użyciem Europejskiego Numeru Alarmowego oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy mieszczących się w zakresie możliwości uczniów klas 0-3 szkół podstawowych.